Vedoucí obchodního týmu

Kurz je určen pro seniorní obchodníky a formální i neformální vedoucí týmů, kteří zodpovídají i za obchodní výsledky ostatních. Není jednoduché zvládnout přechod z výborného samostatného obchodníka na pozici vedoucího, pomůžeme vám nastavit správné priority a vhodnou metodu řízení týmu.

Cíle:

 • Naučit se metodám vhodným k řízení obchodního týmu
 • Rozšířit znalosti řízení obchodního teritoria
 • Zdokonalit obchodní dovednosti

Obsah kurzu:

 • Co je úspěšný management obchodního týmu 
 • Jaký jsem já a jaký potřebuji tým ?
 • Liší se management, coaching, leadership
 • Měření výkonnosti  - KPI (Key Performance indicators)
 • Co a kdy naplánovat, abychom vše stihli ?
 • Řízení většího obchodního teritoria, rozšíření account managementu
 • Základní analýza a segmentace
 • Pokrytí teritoria, RTM
 • Výběr klíčových cílů, PTB
 • Koordinace a synchronizace

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.