Strukturované sítě

Kabelážní systém

Strukturovaná síť je kabelážní systém určený pro fyzické spojování různých zařízení s přesně definovanými parametry a topologií (délka, konfigurace, útlum, přeslech.....a další). Instalace by měla splňovat požadavky norem EIA/TIA568B.2-1., EN50173-1:2000 (CENELEC) nebo ISO/IEC 11801:2002 pro kategorii 6 (nově kategorii 6a, 7 a 7a do 10 Gbit/sec) a odvozezených norem (ANSI/TIA/EIA 568B.1 a CENELEC EN 50173-1:2000) s rychlostí přenosu dat do 10 Gbit/sec.

 RACK_04 mereni_03

Tabulka kategorií metalických kabelážních systémů a dosahy v metrech: 

   TAB_10

Tabulka kategorií optických kabelů a dosahy v metrech:

    optika_02

Systém podporuje informační provoz na metalických (UTP - nestíněných a STP - stíněných) i optických médiích pro aplikace jako data, hlas, audio, video, bezpečnost a řídící signály pro měření a regulaci. Strukturovaná síť umožňuje propojení mezi kterýmikoliv dvěma body sítě. Propojení je, nezávisle na aplikaci, transparentní.  Do sítě lze připojit sálové počítače, servery, PC, terminály, tiskárny, klasické telefony, IP telefony, EPS čidla, EZS čidla, systémy řízení klimatizací, vzduchotechniky, detektory pohybu a další, vše na jeden druh kabelu. Strukturovaná síť je otevřená a rozšiřitelná. Tento typ kabeláže se skládá z různých komponentů, které zahrnují přenosové kabely, konektory, zásuvky, adaptéry, impedanční přizpůsobovače, aktivní prvky sítě, propojovací panely a další komponenty.

Kabely a zásuvky

Kabely horizontálního rozvodu jsou tvořeny kroucenou dvojlinkou. V jednom kabelu jsou čtyři páry. Kabel se po budově rozvádí do hvězdy, jejíž jádro tvoří technická místnost (rozvaděč). Hvězdicová topologie celé sítě je předpokladem vyšší spolehlivosti, přerušení jedné přípojky nemá vliv na ostatní účastníky v síti. Kabel je na jednom konci napojen na distribuční panel, na druhém je připojen v kanceláři na zásuvku. Na obou koncích je kabel zakončen zásuvkou. Do jedné zásuvky na konci kabelu lze běžně připojit jedno zařízení. Vložky se sdružují do dvou až čtyř v jedné zásuvce.

Rozvaděč

Strukturovaná síť má topologii hvězdy. Propojení kabelů s aktivními prvky se realizuje v rozvaděči (centru kabelového systému). Výška rozvaděče se udává v jednotkách U (1 U = 44,45 mm nebo 1,75 palce). Na distribučních panelech v rozvaděčích se zakončují kabely, které se rozbíhají na všechna koncová pracoviště. Distribuční panely se umísťují do rozvaděčů. Rozvaděče se propojují optickými nebo metalickými kabely.