Pozemek a jeho využití z hlediska stavebního zákona včetně povolovacích procesů

Kurzy jsou určené každému, kdo potřebuje k výkonu své práce nebo realizaci vlastní stavby zlepšit své povědomí o způsobech určování hodnot pozemků a dalších informací, které vedou ke schválení finančních podpor klientům, nebo se dozvědět více o zákonných postupech při povolování realizace staveb.

Cíle:

  • Získat ucelený přehled o způsobech a aspektech pro určení hodnoty pozemku
  • Naučit se orientovat v potřebné dokumentaci
  • Vyznat se v zákonných nástrojích, jakými lze potřebné informace obdržet
  • Ujasnit si postupy, které vedou k povolení umístění staveb

Obsah školení:

  • Vhled do právních norem a legislativy
  • Základní orientace v obsahu územního plánu
  • Obsah projektové dokumentace
  • Náležitosti podání k umisťování a povolování staveb
  • Aspekty správních řízení
  • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.