Profesionální telefonování - úředník v telefonickém kontaktu

Kurz je určen pro pracovníky úřadů a státních institucí, kteří jsou v každodenním telefonickém kontaktu s občany i kolegy a očekává se od nich profesionální, vstřícné a nekonfliktní jednání při řešení pracovních povinností.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb 
 • Naučit se ovládat specifika telefonní komunikace
 • Zlepšit komunikační dovednosti v telefonické komunikaci s občanem
 • Naučit se strategie vedení telefoniockého hovoru a dosáhnout tak stanoveného cíle

Obsah kurzu:

 • Co je profesionální přístup
 • Očekávání a potřeby občana jako komunikačního partnera
 • Telefonní etiketa
 • Dovednosti v telefonické komunikaci
 • Vedení rozhovoru
 • Strategie jednání s různými typy lidí
 • Specifika telefonování podle zaměření skupiny pracovníků
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.