Simulace rozložení teploty a proudění vzduchu

Klíčem k chlazení datového centra je správný výběr chladídí technologie a optimálního rozložení prvků v rozvaděčích. Velmi výkonný simulační program TileFlow využívající techlogie CFD (Computational Fluid Dynamics - výpočetní metoda pro modelování dynamiky proudění kapalin a plynů) ve třech rozměrech modeluje teplotní průběhy v datovém centru. Zadáním vstupních dat jako jsou typ a výška podlahy, rozmístění a osazení rozvaděčů, model a výkon klimatizační jednotky, rozmístění stavebních prvků, výška stropu a mnoho dalších, zobrazí směry pohybu vzduchu v datovém centru a rozložení teplot v jeho jednotlivých částech.

.S_01_50 

Simulační program TileFlow, využívající techlogie CFD (© 2016 Innovative Research, Inc.)

OBRÁZEK 1 - Simulace rozložení teplot uvnitř v jednotlivých rozvaděčích 

Přesouváním, změnou a doplňováním jednotlivých prvků (například propustnost podlahových dlaždic, přepážek pod podlahou) dosáhneme optimálního proudění vzduchu a rozložení teplot. Simulace vede k výběru optimání chladící jednotky a správnému rozložení technologie z hlediska chlazení. Program se dá použít pro datová centra bez nebo se zvýšenou podlahou.

S_02_50

Simulační program TileFlow, využívající techlogie CFD (© 2016 Innovative Research, Inc.)

OBRÁZEK 2 - Proudění vzduchu a rozložení teplot ve vybrané vrstvě

S_03_50

Simulační program TileFlow, využívající techlogie CFD (© 2016 Innovative Research, Inc.)

OBRÁZEK 3 - Rozložení teplot a prodění vzduchu ve vybraném vertikálním řezu 

S_05_50

Simulační program TileFlow, využívající techlogie CFD (© 2016 Innovative Research, Inc.)

OBRÁZEK 4 - Rozložení teplot a proudění vzduchu ve vybraném vertkálním řezu

S_04_50

Simulační program TileFlow, využívající techlogie CFD (© 2016 Innovative Research, Inc.)

OBRÁZEK 5 - 3D simulace proudění vzduchu a teploty jednotlivých vláken