Rozvody elektro a osvětlení

V objektu výpočetního střediska je třeba instalovat zdroje elektrické energie pro:

  • napájení ICT systémů a rozvaděčů
  • klimatizační jednotky
  • osvětlení a nouzové osvětlení
  • zásuvkové obvody datového centra a přilehlých místností
  • záložní zdroje (UPS)
  • požární signalizaci (EPS) a hasicí systémy
  • zabezpečovací zařízení (bezpečnostní systém EZS)

kolac_01

OBRÁZEK 1 - Spotřeba elektrické energie datového centra podle technologií

Požadavky na napájení výpočetního systému

Napájení datového centra se zajišťuje jednou nebo více samostatnými přípojkami z hlavního rozvaděče budovy nebo areálu budov. Touto přípojkou by neměla být napájena jiná elektrická zařízení, zejména ne zařízení s proměnlivou zátěží. Distribuce elektrické energie pro výpočetní systémy se provádí ze soustavy pomocných rozvaděčů umístěných na datovém sále nebo v přilehlé místnosti. Pro uložení kabelů lze využít prostory ve zdvojených podlahách a podhledu. Silové kabely je nutno uložit do kabelových žlabů.