Firemní vzdělávání

Pracovnící společnosti Datacable specializovaní na realizaci a vývoj firemního vzdělávání  se zaměřují  na osobní rozvoj zaměstnanců soukromých i státních institucí. Cílem vzdělávacích programů je vytvářet firemní kulturu a prostředí, ve kterém je uvedena do praxe a stává se hlavní prioritou nekonfliktní komunikace, profesionální péče o klienta či občana a schopnost prosadit své cíle s ohledem na dostatek kázně a sebereflexe.

Pro tento účel jsme připravili vzdělávací moduly, které se stávají  fundamentem pro přípravu školení. Jednotlivé programy se sestavují na základě analýz a požadavků zadavatele. Kurzy se  vždy přizpůsobují konkrétním potřebám účastníků školení.

Z nabízených vzdělávacích modulů sestavíme program podle potřeb a požadavků zadavatele s ohledem na konkrétní skupinu pracovníků.

Naše kurzy jsou vedeny jako trénink s aktivním zapojováním účastníků školení. Při probírání jednotlivých témat jsou použity modelové situace „ušité na míru“ právě potřebám Vašich zaměstnanců. Při řešení těchto modelových situací si účastníci školení ihned nacvičí právě získané dovednosti.

Metody výuky:

Jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních, k jejichž přípravě jsou použity  konkrétní výroky klientů, či modelové situace podle skutečných zážitků účastníků školení, získaných při komunikaci s klientem. Tématicky jsou v programu zařazeny testy či komunikační hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti. V tréninkové části si účastníci zkouší realizovat nabyté znalosti do situací z praxe, jejich výkony mohou být nahrávány, pak následuje rozbor nahrávky s lektorem, který poskytne okamžitou zpětnou vazbu a doporučení ke zlepšení.

Materiály dodané při realizaci kurzu:

  • písemné manuály vypracované „na míru“ pro účastníky kurzu
  • pracovní listy, cvičení, testy 
  • blok a psací potřeby 
  • certifikáty o absolvování kurzu 
  • zpráva o průběhu školení pro zadavatele projektu

Příprava kurzů:

  • návrh programu podle požadavků zadavatele 
  • návštěva pracoviště lektorem, připoslechy na pracovišti (na žádost zadavatele projektu) 
  • vytvoření pracovních materiálů "šitých na míru" (včetně praktických cvičení, testů atp.)

Realizace kurzů:

Místo konání školení a časový harmnonogram školení je vždy přizpůsoben potřebám zadavatele projektu.