Zvládání stresu

Kurz je určen pro všechny, kteří jsou v vosobním životě či v práci vystaveni velkému tlaku a chtějí se naučit preventivnímu antistresovému přístupu k řešení vybraných situací a zvýšit svou odolnost proti stresu v běžném i pracovním životě.

Cíle:

 • Naučit se preventivnímu přístupu ke stresovým situacím
 • Naučit se zvládat stres a posílit odolnost proti stresu
 • Získat praktické dovednosti v technikách pro uvolňování stresu

Obsah kurzu:

 • Co je to stres a jeho projevy
 • Obvyklé stresory v životě
 • Reakce na stres
 • Principy zvládání stresu
 • Strategie řešení problému
 • Emocionální a duševní sebekontrola
 • Možnosti řešení vybraných stresových situací
 • Relaxační a antistresové techniky
 • Praktickácvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele.