Řešení obtížných komunikačních situací

Kurz je určen pro všechny, kteří se v kontaktu s lidmi stávají občas účastníky konfliktů nebo jsou nucení řešit komunikačně obtížné situace a chtějí se zdokonalit v technikách pro zvládání takových situací s nadhledem, bez emocí a osobního vyčerpání.

Cíle:

  • Zlepšit své komunikační dovednosti
  • Zdokonalit se v technikách pro profesionální řešení obtížných komunikačních situací
  • Naučit se zvládat nepříjemné chování a agresi komunikačního partnera bez emocí a osobního vyčerpání

Obsah kurzu:

  • Jak přístupovat s nadhledem k obtížným komunikačním situacím
  • Spouštěče konfliktů a jejich prevence
  • Základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání
  • Nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů dle potřeb účastníků školení
  • Agrese a pravidla jednání s agresorem
  • Manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci
  • Jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele.