Osobní rozvoj

Kurzy jsou určené pro všechny, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti, dokázat se prosadit v práci i v osobním životě, zvednot si sebevědomí uměním řešit každodenní situace bez zbytečných konfliktů a ztráty životní energie.

Seznam programů určených pro osobní rozvoj:

 • Komunikační dovednosti
 • Řešení komunikačně obtížných situací
 • Prezentační dovednosti
 • Zvládání stresu
 • Time management
 • Transakční analýza
 • Nenechte sebou manipulovat
 • Asertivita

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení:

 • Písemné manuály
 • Pracovní listy
 • Cvičení a testy
 • Blok a psací potřeby
 • Certifikát o absolvování školení