Obchodníci

Kurzy jsou určené pro začínající i pokročilé obchodníky s technologiemi, kteří se chtějí zlepšit v dovednostech jako je vytváření obchodních plánů, výběr správných cílů, zlepšování interní i externí komunikace. Obsah kurzu pomůže posunout vaši obchodní taktiku ke komplexnější strategii. Rozsah a složitost kurzu je definován podle konkrétních potřeb a úrovně posluchačů a je zaměřen především na praktické uplatnění získaných dovedností. Lektor má mnohaletou praxi v obchodování i v řízení obchodních týmů.

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů určených pro obchodníky:

  • Dovednosti pro obchodníky
  • Vedoucí obchodního týmu

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení:

  • Písemné manuály
  • Pracovní listy cvičení a testy
  • Blok a psací potřeby
  • Certifikát o absolvování školení