Napájení datového centra: UPS a DIESELAGREGÁTY

ZÁLOŽNÍ ZDROJE A ENERGOCENTRA

Důležitou součástí datového centra je správně navržená technologie záložního napájení. Jako zdroj elektrické energie systémů datacentra se používá střídavé napětí 230V a 400V a stejnosměrné napětí 24V nebo 48V. Zdrojem elektrické energie jsou tedy střídavé nebo stejnosměrné agregáty, většinou koncipované jako zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), to jest s ochranou proti výpadku nebo poruše na vstupu. Tento typ záložních zdrojů je schopen dodávat elektrickou energii, která je zbavena krátkodobých výpadků, napěťových špiček nebo poklesů a to i v případě odpojení datacentra od zdroje elektrické energie. Obecně zdroj chrání svoji zátěž proti krátkodobým a střednědobým výpadkům a poruchám.

Krátkodobá a střednědobá záloha je zabezpečena bateriovými systémy, které jsou součástí AC (střídavých) a DC (stejnosměrných) záložních zdrojů. Pro dlouhodobé výpadky napájení se energosystémy vybavují motorovými generátory (motorgenerátory nebo též dieselagregáty), které jsou schopny dodávat elektrickou energii i při dlouhodobém výpadku napájení (řádově hodiny i dny). Dnešní moderní datová centra využívají pro napájení systémy , které se dodávají jako modulární nebo ve spojení se systémy STS (Source Transfer Switch - velmi rychlý přepínač, schopný přepnout mezi dvěma zdroji bez přerušení dodávky elektrické energie). Modularita zaručuje redundanci (nadbytečnost, rezerva pro případ poruchy), rozšiřitelnost pro případ požadavku na zvýšení výkony a v neposlední řadě optimalizaci spotřeby záložního zdroje. Dalším trendem při zmenšování rozměrů je použití zdrojů a přepínačů instalovaných od výrobce přímo do 19" rozvaděčů nebo serverů (záložní bateriové systémy).

Příklad modulárního záložního zdroje:

mm_40_kva_02

OBRÁZEK 1 - Modulární UPS G-TEC 10 až 40 kVA osazeno 30 kVA + bateriové moduly v 19" racku

Konfiguraci zdroje měníte podle požadované zátěže. Šetříte vstupní investici a provozní náklady. Zdroj je vybaven webovým server pro odečítání provozních stavů.

DA_01

OBRÁZEK 2 - Dieselagregát 20 kVA

Dieselagregát o výkonu 20 kVA prime (22 kVA stand-by) v kapotovaném a odhlučněném provedené s integrovanou nádrží na palivo.