Klimatizace a chlazení

Klimatizace (chlazení a vzduchotechnika)

Nezbytnou součástí datového centra nebo technické místnosti je klimatizační zařízení. Nainstalovaná zařízení produkují teplo, což vede k ohřívání vzduchu a následnému zvyšování teploty v místnosti. Vysoká teplota znemožňuje správné vnitřní chlazení nainstalované technologie, snižuje životnost a je následně zdrojem poruch. Klimatizace udržuje v místnosti konstantní teplotu. Není neobvyklé doplnit klimatizační jednotku modulem pro zvlhčování vzduchu. Účelem dodržení zprávé vlhkosti je snížení přenosu statické elektřiny.

CHL_01

OBRÁZEK 1 - Princip teplé a studené uličky (Libert Cooperation)

Menší datacentra se dnes vybavují klimatizačními jednotkami zabudovanými v podhledu (směřují ochlazený vzduch do prostoru datového centra). Větší a velká datová centra využívají stojanových systémů (s prouděním vzduchu u stropu a pod zdvojenou podlahou). V poslední době se instalují systémy s klimatizačními jednotkami v rozvaděčích. Správné proudění a směr vháněného vzduchu je důležitý předpoklad bezvadné funkce ochlazovaní instalované technologie. Pro případy výpadku a k dosažení vysoké spolehlivosti chlazení se instalují redundantní systémy (zdvojené, ztrojené nebo záskokové). Správně vybraný a navržený klimatizační systém je jedním z velmi důležitých kroků při návrhu datového centra. Klimatizační systémy patří mezi energeticky nejnáročnější komponenty datových center.

Při návrhu datového centra nebo změny klimatizační technologie lze použít simulační programy umožňují velmi přesně simulovat rozložení teplot a proudění vzduchu. Více o simulačních programech na jiné stránce.