Komunikační dovednosti v kontaktu s občanem

Komunikační dovednosti pro pracovníky úřadů a státních institucí, kteří jsou v každodenním kontaktu s občany. Je zaměřen na profesionální jednání a nekonfliktní způsob komunikace při řešení požadavků, stížností a obtížných komunikačních situací.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků  
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb 
 • Zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s občany      
 • Naučit se jak při jednání pozitivně působit a předcházet tak konfliktům
 • Naučit účastníky používat účinné komunikační techniky
 • Naučit se nebrat si osobně nastalé komunikační situace a řešit je bez emocí

Obsah kurzu:          

 • Profesionální přístup
 • Potřeby a očekávání občana
 • Příčiny spokojenosti a nespokojenosti občanů 
 • Principy sociální komunikace
 • Jak pozitivně působit v kontaktu s občanem
 • Fáze rozhovoru, které ovlivní postoj a výsledek
 • Prevence a řešení konfliktů
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.