Firemní školitelé

Kurzy jsou určené pro pracovníky vzdělávacích, obchodních a státních istitucí, kteří v rámci svých pracovních povinností školí své kolegy, dodavatele, poskytují lektorské služby externím klientům. Chtějí zlepšit své prezentační, lektorské a komunikační dovednosti při veřejném vystoupení nebo při poskytování lektorských služeb.

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů určených pro školitele:

  • Prezentační dovednosti
  • Profesionální školitel

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení:

  • Písemné manuály
  • Pracovní listy cvičení a testy
  • Blok a psací potřeby
  • Certifikát o absolvování školení