Povolovací procesy staveb

Kurzy jsou určené každému, kdo potřebuje k výkonu své práce nebo realizaci vlastní stavby zlepšit své povědomí o zákonných postupech při povolování realizace staveb.

Cíle:

 • Umět správně umístit stavbu na pozemek
 • Ujasnit si kritéria a parametry zamýšlené stavby
 • Umět zadat projektovou dokumentaci
 • Získat informace o zákonných postupech k umístění a realizaci staveb
 • Zjistit jak postupovat v případě změn dokončené stavby

Obsah školení:

 • Vhled do právních norem a legislativy
 • Základní orientace v obsahu územního plánu
 • Obsah projektové dokumentace
 • Náležitosti podání k umisťování a povolování staveb
 • Aspekty správních řízení
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.