Asertivita v pracovní praxi

Kurz je určen pro pracovníky bank a finančních institucí, kteří v každodenním kontaktu s klienty musí být vyrovnaní, s dovedností efektivního vyjednávání, schopností rozhodovat se racionálně v konfliktních situacích. Za všech okolností umět řešit, vyjednávat, argumentovat a přesvědčovat na profesionální úrovni. Chtějí proto rozvíjet své asertivní dovednosti.

Cíle:

 • Seznámit se s podstatou asertivity a možnostmi jejího využití v pracovní praxi
 • Seznámit se s asertivními právy a vhodností jejich použití na pracovišti
 • Osvojit si základní asertivní dovednosti a techniky

Obsah kurzu:

 • Základní typy sociálního jednání
 • Podstata a smysl asertivního chování
 • Co je asertivita v praxi 
 • Kde je použitelná a kde zakázaná – argumenty pro asertivitu
 • Otevřená komunikace
 • Asertivita jako prevence konfliktních situací a cesta k jejich zvládání
 • Možnosti a meze využívání asertivity v pracovní komunikaci
 • Základní asertivní dovednosti
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.