***** ON LINE KURZ *****

Kurz je pro pracovníky státních institucí, kteří v každodenním kontaktu s občany řeší jejich požadavky, poskytují služby občanům a chtějí se zdokonalit v komunikačních technikách, strategiích a postupech, které pomohou k nekonfliktnímu dosažení stanoveného cíle v hovoru s občanem..

Datum konání: 14.4.2023
Lektor: Mgr. Lenka Přívětivá
ON-LINE KURZ
2 300,- Kč
1 900,83 Kč bez DPH

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V KONTAKTU S OBČANY
Harmonogram: 9:00 - 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Přívětivá

Cílem kurzu je:
Zvýšit profesionalit pracovníka ve stání instituci a umožnit tak snádněji budovat důvěru mezi pracovníky úřadů a občany
Zdokonalit komunikační dovednosti pracovníka úřadu při jednání s občanem
Naučit se používat účiné pozitivní komunikační prvky a předcházet tak případným konfliktům
Naučit se nekonfliktním technikám púro řešení námitek či konkrétních komuynikačně obtížných situací v kontaktu s občany

Obsah školení: 
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP KE KOMUNIKACI S OBČANEM: Občan, jeho potřeby a očekávání; Cíle našeho hovoru s občanem; Profesionální přístup v komunikaci s občany; Model sociální efektivnosti.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Využití pozitivních prvků neverbální komunikace; První dojem – navození atmosféry; Kultura projevu; Účinné komunikační prvky; Co do komunikace nepatří.
NÁMITKY KLIENTŮ A JEJICH ŘEŠENÍ: Co jsou námitky; Techniky pro nekonfliktní řešení námitek; Techniky pro překonání odmítnutí; Jak prosadit svůj návrh řešení.
ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNĚ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ: Základní typy jednání; Jak zvládat agresi a odolat manipulaci; Některé nekonfliktní strategie jednání dle potřeb účastníků školení; Emoce v komunikaci.

Praktická cvičení
Diskuze, Chat