***** ON LINE KURZ *****

Kurz je pro všechny, kteří se v každodenním kontaktu s lidmi občas stávají účastníkem konfliktů nebo jsou nuceni řešit nepříjemné komunikační situace, chtějí  se naučit profesionálnímu nadhledu a efektivnímu řešení těchto komunikačně obtížných situací bez emocí a osobního vyčerpání.
Lektor: Mgr. Lenka Přívětivá
ON-LINE KURZ
2 300,- Kč
1 900,83 Kč bez DPH

ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNĚ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ

Harmonogram: 9:00 - 14:00
Lektor: Mgr. Lenka Přívětivá

Cílem školení je:
Naučit se využívat pozitivní prvky komunikace jako prevnci konfliktů
Naučit se používat účinné komunikační techniky k efektivnímu řešení konkrétních nepříjemných situací
Naučit se zvládat agresi v komunikaci, odolávat manipulativní poznámkám a nátlaku manipulace

Obsah školení:
PROFESIONÁLNÍ A OSOBNÍ NADHLED: Potřeby a očekávání komunikačního partnera; Cíle našeho kontaktu; Model sociální efektivnosti.
KONFLIKTY: Příčiny; Spouštěče; Přístup.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Využití pozitivních prvků komunikace; Kultura projevu; Účinné komunikační prvky; Co do nekonfliktní komunikace nepatří.
TYPY JEDNÁNÍ: Agrese; Manipulace; Pasivita; Asertivita
NEKONFLIKTNÍ ŘEŠENÍ NÁMITEK: 
ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNĚ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ:  Postup jednání s agresivním komunikačním partnerem; Kontramanipulativní techniky; Nekonfliktní strategie jednání; Zvládání emocí.

Praktická cvičení; Testy
Diskuze; Chat