***** ON LINE KURZ *****

Výrobce: DATACABLE a.s.
Kurz je určen pro každého, kdo je v rámci svých pracovních povinností v častém osobním, telefonickém či e-mailovém kontaktu s klienty. Při řešení jejich požadavků musí dbát na proklientský přístup s cílem budování důvěry a pozitivních vztahů, tím zárověň posilovat loajalitu zákazníka.
Datum konání: 12.4.2023
Lektor: Mgr. Lenka Přívětivá
ON-LINE KURZ
2 300,- Kč
1 900,83 Kč bez DPH

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V KONTAKTU S KLIENTEM
Harmonogram: 9:00 - 15:00
Lektor: Mgr. Lenka Přívětivá

Cílem školení je:
Zvýšit profesionalitu pracovníků a kvalitu poskytovaných služeb
Naučit se využívat pozitivní prvky komunikace jako prevnci konfliktů
Naučit se používat účinné komunikační techniky k efektivnímu řešení konkrétních situací
Dokázat si poradit v komunikačně obtížných situacích, kdy je klient rozčilený nabo nebo se snaží dosáhnout svého jiným nestandardním způsobem

Obsah školení:
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTŮM: Potřeby a očekávání klienta; Cíle našeho kontaktu; Profesionální přístup v komunikaci s klientem; Model sociální efektivnosti.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: Využití pozitivních prvků komunikace; Kultura projevu; Účinné komunikační prvky; Co do komunikace s klienty nepatří.
TELEFONICKÁ KOMUNIKACE: Zásady a specifika telefonické komunikace; Důležité části telefonického hovoru.
E-MAILOVÁ KOMUNIKACE: Náležitosti e-mailu; E-mailová etiketa, Zásady e-mailové komunikace.
NÁMITKY KLIENTŮ A JEJICH ŘEŠENÍ: Co jsou námitky; Techniky pro nekonfliktní řešení námitek.
ŘEŠENÍ KOMUNIKAČNĚ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ: Základní typy jednání, Jak zvládat agresi a odolat manipulaci, Některé nekonfliktní strategie jednání; Emoce v komunikaci.

Praktická cvičení
Diskuze, Chat