Kurzy pro pracovníky Call Centra

Kurzy jsou určené pro pracovníky call center, kteří jsou v každodenním telefonickém kontaktu s klienty a řeší jejich požadavky, stížnosti či poskytují informace. Musí dbát za všech okolností na prozákaznický přístup při komunikaci s klientem a tím budovat pozitivní vztahy a loajalitu zákazníků. Často jsou vystavováni nepříjemným komunikačním situacím, které z této činnosti vyplývají. Neoprávněné verbální útoky, výčitky a neochota ke spolupráci ze strany klienta jsou příčinou stresového zatížení pracovníků. Po absolvování školení si zdokonalí své komunikační dovednosti při poskytování služeb klientům, naučí se komunikačním technikám, které jim pomohou dosáhnout stanoveného cíle v hovoru s klientem nebo zvládat nepříjemné komunikační situace bez stresového zatížení a zbytečného vyčerpání.  

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů určených pro pracovníky call centra

 • Komunikační dovednosti v telefonickém kontaktu s klientem
 • Prodej po telefonu
 • Help desk
 • Vymáhání pohledávek
 • Aktivní oslovování klientů
 • Vedení retenčních hovorů s klientem
 • Řešení komunikačně obtížných situací
 • Supervizor call centra
 • Řešení stížností a reklamací po telefonu
 • Zvládání stresu

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení

 • manuály
 • pracovní listy, cvičení a testy
 • blok a psací potřeby
 • certifikát o absolvování školení