Zvládání stresu

Kurz je určen pro pracovníky bank a ostatních finančních institucí, kteří jsou v důsledku výkonu své práce vystaveni velkému tlaku, a chtějí se naučit preventivnímu antistresovému přístupu a zvýšit svou odolnost proti stresu v běžném i pracovním životě.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Naučit se preventivnímu přístupu ke stresovým situacím
 • Naučit se zvládat stres a posílit odolnost proti stresu
 • Získat praktické dovednosti v technikách pro uvolňování stresu

Obsah kurzu:

 • Co je to stres a jeho projevy
 • Obvyklé stresory ve službách klientům
 • Reakce na stres
 • Principy zvládání stresu
 • Strategie řešení problému
 • Emocionální a duševní sebekontrola
 • Možnosti řešení vybraných stresových situací
 • Relaxační a antistresové techniky
 • Praktickácvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.