Vymáhání pohledávek po telefonu

Kurz je určen pro pracovníky bank a ostatních finančních institucí, jejichž klienti neuhradili platby. Jejich prací je obvolávání klientů a vymáhání pohledávek po splatnosti v různých etapách a formách vymáhacího procesu. Chtějí se naučit metodám vedení hovoru při vymáhání pohledávek, odolávat manipulaci ze strany neplatících zákazníků a najít vhodné strategie jednání, které vedou ke zvýšení efektivity vymání.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s klientem se zaměřením na vymáhání pohledávek
 • Naučit účastníky vhodné reakce a odpovědi na nejčastější námitky zákazníků
 • Naučit se řešit obtížné komunikační situace bez emocí se zachováním proklientského přístupu

Obsah kurzu:

 • Podstata práce v oddělení vymáhání pohledávek
 • Neplatící zákazník, jeho potřeby a očekávání
 • Jak ovlivňovat zákazníka po telefonu
 • Fáze telefonického rozhovoru při vymáhání pohledávek
 • Konstruktivní zvládání námitek neplatících zákazníků
 • Jak odolat manipulaci neplatičů
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.