Řešení komunikačně obtížných situací

Kurz je určen pro pracovníky bank a ostatních finančních institucí, kteří se v kontaktu s klientem stávají občas účastníky konfliktů nebo jsou nucení řešit komunikačně obtížné situace a chtějí se zdokonalit v technikách pro profesionální zvládání takových situací s ohledem na dodržování principů činnosti vykonávané ve službách klientům, bez emocí a osobního vyčerpání.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků 
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb 
 • Zdokonalit se v technikách pro profesionální řešení obtížných komunikačních situací 
 • Naučit se zvládat nepříjemné chování a agresi klienta bez emocí a osobního vyčerpání

Obsah kurzu:

 • Profesionální přístup k obtížným komunikačním situacím
 • Spouštěče konfliktů a jejich prevence
 • Základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání
 • Nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů dle potřeb účastníků školení
 • Agrese a pravidla jednání s agresorem
 • Manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci se zákazníkem
 • Jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.