Aktivní oslovování

Kurz je určen pro pracovníky bank a ostatních finančních institucí, jejichž cílem je oslovování klientů za účelem rozšíření nabídky finančních produktů a poskytovaných služeb či získání nových klientů, zároveň se nenechat odradit při prvním projevu nezájmu ze strany zákazníka.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Zlepšit komunikační dovednosti se zaměřením na aktivní oslovování, nabídku a prodej služeb
 • Naučit se, jak využít komunikační techniky s cílem získat důvěru klienta a získat příležitost k nabídce služeb
 • Naučit se vhodné odpovědi na nejčastější prodejní námitky
 • Umět překonat odmítnutí a dovést hovor ke stanovenému cíli

Obsah kurzu:  

 • Kdo je oslovovaný klient, jeho nejčastější reakce
 • Komunikační dovednosti při aktivním oslovování
 • Příprava operátora
 • Fáze telefonického hovoru při aktivním oslovování klientů
 • Efektivní zvládání námitek 
 • Jak se motivovat při častém odmítnutí

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.