KURZY PRO ASISTENTKY A RECEPČNÍ

Kurzy jsou určené pro asistentky a recepční obchodních společností nebo úřadů, které jsou v každodenním osobním a telefonickém kontaktu s klientem, kolegou nebo dodavatelem. Kromě klasické administrativní práce poskytují informace, řeší různé  požadavky klientů a kolegů, přijímají návštěvy a zajišťují společenské akce. Jsou profesionální podporou svým kolegům, zároveň svým jednáním prezentují firemní kulturu a profesionální přístup společnosti ke klientům.

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů určených pro asistentky a recepční

 • Profesionální asistentka
 • Profesionální recepční
 • Pracovně společenská etiketa
 • Firemní korespondence
 • Profesionální telefonování
 • Komunikační dovednosti
 • Řešení komunikačně obtížných situací
 • Zvládání stresu

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.  

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení

 • manuály
 • pracovní listy
 • cvičení a testy
 • blok a psací potřeby
 • certifikát o absolvování školení