Zvládání stresu - Stress management

Kurz je určen pro asistentky a recepční obchodních společností či úřadů, které jsou v důsledku výkonu své práce vystavené velkému tlaku a chtějí se naučit preventivnímu antistresovému přístupu a zvýšit svou odolnost proti stresu v běžném i pracovním životě. 

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Naučit se preventivnímu přístupu ke stresovým situacím
 • Naučit se zvládat stres a posílit odolnost proti stresu
 • Získat praktické dovednosti v technikách pro uvolňování stresu

Obsah kurzu:

 • Co je to stres a jeho projevy
 • Obvyklé stresory v pracovním i osobním životě 
 • Reakce na stres
 • Principy zvládání stresu
 • Strategie řešení problému 
 • Emocionální a duševní sebekontrola 
 • Možnosti řešení vybraných stresových situací 
 • Relaxační a antistresové techniky
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.