Vymáhání pohledávek po telefonu

Kurz je určen pro pracovníky call center zaměřených na vymáhání pohledávek, kteří se chtějí naučit metodám vedení hovoru při vymáhání pohledávek, odolávat manipulaci ze strany neplatících zákazníků a najít vhodné strategie jednání, které vedou ke zvýšení efektivity vymání.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s klientem se zaměřením na vymáhání pohledávek
 • Naučit účastníky vhodné reakce a odpovědi na nejčastější námitky zákazníků
 • Naučit se řešit obtížné komunikační situace bez emocí se zachováním proklientského přístupu

Obsah kurzu:

 • Podstata práce v oddělení vymáhání pohledávek
 • Neplatící zákazník, jeho potřeby a očekávání
 • Jak ovlivňovat zákazníka po telefonu
 • Fáze telefonického rozhovoru při vymáhání pohledávek
 • Konstruktivní zvládání námitek neplatících zákazníků
 • Jak odolat manipulaci neplatičů
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.