Vedení retenčních rozhovorů

Kurz je určen pro pracovníky call center, kteří si chtějí osvojit techniku ovlivňování retenčních zákazníků, naučit se efektivní postup při vedení retenčního rozhovoru, umět klást správné otázky, zvládat námitky, připravit si vhodné argumenty na jednání, umět rozpoznat manipulativní jednání a vyzkoušet si získané techniky na příkladech. Kurz je určen hlavně pro finanční domy, pojišťovny a servisní organizace.

Cíle:

 • Získat informace o specifikách retenčního hovoru
 • Naučit se techniky ovlivňování retenčních zákazníků
 • Naučit se efektivní postup při vedení retenčních rozhovorů po telefonu
 • Umět použít vyjednávací techniky pro dosažení retenčního cíle hovoru

Obsah kurzu:

 • Specifika retenčních rozhovorů
 • Možnosti ovlivnění retenčního zákazníka
 • Postup při vedení retenčního rozhovoru
 • Otázky - základ retenčního rozhovoru
 • Vyjednávání a argumentace
 • Nepříjemné otázky retenčních zákazníků
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.