Úprava úředních písemností

Kurz je určen pro pracovníky úřadů a státních institucí, kteří jsou v každodenním písemném kontaktu s občany, kolegy či dodavateli. Jejich písemnosti jsou vizitkou společnosti, mají mít profesionální úroveň a splňovat normy pro úpravu písemností platné v EU.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Zlepšit dovednosti v písemném kontaktu
 • Seznámit pracovníky se změnami ČSN pro úpravu písemností s ohledem na normy platné v EU
 • Získané dovednosti procvičit na praktických příkladech

Obsah kurzu:

 • Co je norma pro úpravu obchodní a firemní korespondence
 • Formy psaní některých údajů
 • Náležitosti obchodního dopisu
 • Struktura dopisu
 • Jazykové zásady (ČJ)
 • Principy e-mailové korespondence
 • Etiketa v písemném projevu
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.