Využití transakční analýzy při řešení obtížných komunikačních situací

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti v každodenním kontaktu s lidmi a řešit tak komunikační situace bez zbytečných konfliktů, efektivním vyjednáváním dokázat prosadit svůj názor.

Cíle:

  • Zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s lidmi
  • Poznat jak funguje komunikace s druhými lidmi
  • Umožnit si dosáhnou při komunikaci s druhými stanoveného cíle
  • Naučit se účinné a efektivní komunikaci

Obsah kurzu:

  • Co je transakční analýza
  • Struktura osobnosti
  • Komunikační transakce
  • Sebepoznání
  • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele.