Time management

Kurz je určen pro všechny, kteří by rádi změnili své postavení v roli oběti dnešního hektického nasazení při zvládání osobních a pracovních povinnosti, chtějí se naučit svůj čas rozvrhnout i řídit, stanovit priority a získat tak kontrolu nad vlastním životem.

Cíle:

 • Rozpoznat své nedostatky v řízení času jako překážky pro seberealizaci a dosažení osobní spokojenosti
 • Umět vytvořit zdravou rovnováhu mezi prací a soukromím
 • Naučit se určovat vlastní vize či priority 
 • Osvojit si techniky efektivního řízení času

Obsah kurzu:

 • Co je efektivní práce s časem
 • Principy IV. generace plánování času
 • Rovnováha času jako základ úspěšné seberealizace
 • Vnější - vnitřní faktory ztráty času
 • Klasické znaky špatného řízení času
 • Návyky a zlozvyky
 • Cíle a priority
 • Proaktivní a reaktivní přístup
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele.