Pozemek a jeho využití z hlediska stavebního zákona

Kurz je určen pro pracovníky bank, spořitelen a ostatních bankovních institucí, kteří poskytují svým klientům úvěry a hypotéky pro koupi stavebních pozemků a realizaci staveb. Chtějí zlepšit své povědomí o způsobech určování hodnot pozemků a dalších informací, které vedou ke schválení finančních podpor klientům. Dále je školení určené rovněž pro pracovníky realitních kanceláří, makléře.

Cíle:

  • Získat ucelený přehled o způsobech a aspektech pro určení hodnoty pozemku
  • Naučit se orientovat v potřebné dokumentaci  
  • Vyznat se v zákonných nástrojích, jakými lze potřebné informace obdržet
  • Ujasnit si postupy, které vedou k povolení umístění staveb

Obsah školení:

  • Vhled do právních norem a legislativy
  • Základní orientace v obsahu územního plánu
  • Obsah projektové dokumentace
  • Náležitosti podání k umisťování a povolování staveb
  • Aspekty správních řízení
  • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.