Stavební zákon

Kurzy jsou určené pro pracovníky bank, spořitelen, realitních kanceláří, pro makléře, developery, kteří poskytují svým klientům úvěry a hypotéky pro koupi stavebních pozemků a realizaci staveb nebo stavby přímo realizují. Rovněž jsou určené bežným stavebníkům, zkrátka všem, kteří chtějí zlepšit své povědomí o způsobech určování hodnot pozemků a dalších informací, které vedou ke schválení finančních podpor klientům, nebo se dozvědět více o zákonných postupech při povolování realizace staveb.

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů o stavebním řádu:

  • Pozemek a jeho využití z hlediska stavebního zákona
  • Stavba - její umístění, povolení, užívání

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení:

  • Písemné manuály
  • Pracovní listy
  • Cvičení a testy
  • Blok a psací potřeby
  • Certifikát o absolvování školení