Řešení stížností a reklamací

Kurz je určen pro pracovníky obchodních a státních institucí, kteří v každodenním kontaktu s klienty řeší jejich stížnosti a reklamace. Je zaměřen na profesionální jednání a nekonfliktní způsob komunikace, s cílem naplnit očekávání a potřeby klienta s ohledem na firemní kulturu a nastavené pracovní postupy.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
 • Získat povědomí o principech fungování zákaznického servisu
 • Zdokonalít své komunikační dovednosti v jednání se zákazníky
 • Naučit se techniky nekonfliktního jednání s klienem
 • Naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a se zachováním profesionálního přístupu

Obsah kurzu:

 • Profesionální přístup k řešení stížností a reklamací
 • Kdo je zákazník, jeho potřeby a očekávání
 • Zásady komunikace se zákazníky
 • Komunikační dovednosti s ohledem na budování pozitivních vztahů s klientem
 • Postupy pro řešení stížností a reklamací
 • Prevence a řešení konfliktů
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.