Profesionální školitel

Kurz je určen pro pracovníky vzdělávacích, obchodních a státních istitucí, kteří v rámci svých pracovních povinností školí své kolegy, dodavatele, poskytují lektorské služby externím klimentům. Chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti.

Cíle:

 • Zlepšit lektorské dovednosti
 • Naučit se zujmout svým projevem posluchače
 • Naučit se technikám práce s účastníky školení
 • Umět sestavit atraktivní, moderní strukturu školení

Obsah kurzu:

 • Komunikační dovednosti pro školitele
 • Image a přesvědčivý projev
 • Prezentační dovednosti
 • Vzbuzení zájmu
 • Udržování pozornosti
 • Struktura školení
 • Co je a co není vyrušování
 • Typy problémových účastníků a strategie jednání
 • Jak si poradit s trémou
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.