Profesionální asistentka

Kurz je určen pro asistentky obchodních společností či úřadů, které si chtějí zlepšit své znalostia a dovednosti ve vedení kanceláře a komunikaci s kolegy a klienty, mají zájem o to, stát se profesionálem při poskytování podpory kolegům a vytváření stabilního zázemí společnosti.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Posílit povědomí účastníků o významu a postavení asistentky v rámci společnosti
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a prezentování standard společnosti
 • Zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s klienty a kolegy s ohledem na charakter práce asistentky
 • Získat znalosti a dovednosti pracovníka, který je podporou společnosti
 • Osvojit si základy společenské etikety jako součást profesionálního přístupu ke klientům a prezentace firmy
 • Naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a se zachováním profesionálního přístupu

Obsah kurzu:

 • Osobnost asistentky
 • Profesionální image
 • Telefonování
 • Komunikační dovednosti v kontaktu s interním a externím klientem
 • Podpora kanceláře
 • Úprava korespondence
 • Strategie jednání s různými typy lidí
 • Prevence konfliktů
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.