Prodejní dovednosti

Kurz je určen pro prodejce a pracovníky obchodních společností, kteří mají v pracovní náplni oslovovat klienty, sjednávat schůzky, navštěvovat zákazníky s nabídkou produktů či služeb. Jejich cílem je umět přesvědčit zákazníka, vzbudit jeho zájem a nenechat se odbýt při prvním projevu nezájmu ze strany zákazníka.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků 
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb 
 • Zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s klientem se zaměřením na nabídku a prodej služeb 
 • Naučit se využívat komunikační techniky s cílem získat důvěru klienta a získat příležitost k nabídce služeb 
 • Naučit účastníky používat efektivní metody prodejní komunikace
 • Naučit účastníky vhodné reakce a odpovědi na nejčastější prodejní námitky zákazníků
 • Naučit se jak překonat odmítnutí a dovést hovor ke stanovenému cíli  

Obsah kurzu:       

 • Osobnostní předpoklady dobrého prodejce 
 • Komunikační dovednosti prodejce 
 • Příprava prodejce
 • Kontaktování potenciálních klientů
 • Kontaktováni stávajících klientů 
 • Přesvědčování a argumentace
 • Efektivní zvládání prodejních námitek     
 • Kupní signály
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.