Pracovníci hotelů

Kurzy jsou určené pro pracovníky hotelů, lázeňských a ubytovacích zařízení, kteří jsou v každodenním kontaktu s klienty a řeší jejich požadavky, stížnosti či poskytují informace. Musí dbát za všech okolností na prozákaznický přístup při komunikaci s klientem, a tím budovat pozitivní vztahy a loajalitu zákazníků. Kurzy jsou zaměřené na získání profesionálního nadhledu nad situacemi, které v komunikaci s klientem nastávají, zvládnutí komunikačních technik, strategií a postupů, které pomohou k nekonfliktnímu dosažení stanoveného cíle v hovoru s klientem a vytvoření prostředí příjemného pro klienta i pracovníka.

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů určených pro pracovníky hotelů ve službách klientům:

  • Hotelová recepční
  • Komunikační dovednosti v osobním i telefonickém kontaktu s klientem
  • Řešení komunikačně obtížných situací v kontaktu s klientem
  • Řešení stížností a reklamací ubytovaný hostů
  • Pracovní etiketa

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení:

  • Písemné manuály
  • Pracovní listy
  • Cvičení a testy
  • Blok a psací potřeby
  • Certifikát o absolvování školení