Pracovní a společenská etiketa

Kurz je určen pro asistentky a recepční obchodních společností či úřadů, kteří v každodenním kontaktu s lidmi zajišťují obsluhu a péči o návštěvy firmy. V rámci plnění profesionálních pracovních povinností je pro ně nezbytné znát základy etikety chování v pracovním a společenském styku.

Cíle:

 • Osvojit si pravidla chování ve společensko-pracovním styku při výkonu práce asistenteky/recepční
 • Naučit se uplatnit pravidla etikety v prezentaci a plnění úkolů v pozici pracovníka podpory společnosti
 • Získat přehled o typech a náplni společenských a pracovních akcích
 • Dostat doporučení pro osobní přípravu na tyto akce

Obsah kurzu:

 • Přednosti
 • Oslovování
 • Představování
 • Zdravení
 • Konverzace
 • Dary, dárky, předměty
 • Zahraniční kolega
 • Vizitky, pozvánky
 • Zasedací pořádek
 • Společenské akce
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.