Nenechte sebou manipulovat

Kurz je pro všechny, kteří v práci nebo v osobním životě občas zažívají situace, kdy jednání druhého v nich vzbuzuje pocity viny nebo nedokonalosti a pod vlivem těchto pocitů jsou nuceni dělat věci, které dělat nechtějí. Manipulace je běžnou součástí našeho života a cílem kurzu je naučit se jí odolávat nebo ji naopak umět využít ve svůj prospěch bez toho, abychom někoho omezovali nebo mu ubližovali.

Cíle:

 • Umět manipulaci rozpoznat
 • Naučit se manipulaci nepodlehnout
 • Naučit se kontramanipulativním technikám v komunikaci
 • Umět manipulaci ovládat

Obsah kurzu:

 • Základní typy sociálního jednání
 • Podstata a cíle manipulace
 • Typologie manipulace
 • Manipulátor 
 • Důsledky manipulace
 • Obrana proti manipulaci
 • Techniky pro zvládání manipulace v komunikaci
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele.