Kurzy pro personalisty

Kurzy jsou určené pro pracovníky personálních oddělení obchodních či státních institucí, jejichž hlavní součást práce je péče  o zaměsntnance, jejich nábor, motivace, zajišťování školení, zavádění čiností a procesů, zároveň se podílejejí na budování loajality zaměstnanců a pozitivní atmosféry ve společnosti. Mají zájem zlepšit své znalosti a dovednosti v oblasti HR.

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů určených pro personalisty:

 • Interfiremní komunikace aneb budování pozitivních vztahů na pracovišti
 • Řešení komunikačně obtížných situací
 • Jak vést přijímací pohovor
 • Prezentační dovednosti
 • Time management
 • Zvládání stresu

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení:

 • písemné manuály
 • pracovní listy
 • cvičení a testy
 • blok a psací potřeby
 • certifikát o absolvování školení