Komunikační dovednosti v kontaktu s klientem

Kurz je určen pro pracovníky obchodních i státních institucí, kteří  jsou v každodenním telefonickém či osobním kontaktu s klienty,  musí dbát na dokonalý prozákaznický přístup při řešení jejich požadavků a potřeb a tím budovat pozitivní vztahy a loajalitu zákazníků.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků 
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb 
 • Zlepšit komunikační dovednosti v kontaktu s klientem s ohledem na charakter práce 
 • Naučit se jak pozitivně působit na klienta a předcházet tak konfliktům
 • Naučit účastníky používat účinné komunikační techniky
 • Naučit se nebrat si osobně nastalé komunikační situace a řešit je bez emocí

Obsah kurzu:

 • Profesionální přístup
 • Kdo je zákazník, jeho potřeby a očekávání
 • Zásady komunikace se zákazníky
 • Pozitivní komunikační a vztahové prvky 
 • Možnosti ovlivňování
 • Nekonfliktní zvládání námitek zákazníků 
 • Prevence a řešení konfliktů
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.