Komunikačně obtížné situace

Kurz je určen pro pracovníky personálního oddělení obchodních společností i úřadů, kteří jsou v rámci plnění pracovních povinností vystaveni komunikačně nepříjemným situacím se svými kolegy, zákazníky, dodavateli. Cílem školení je naučit se řešit takové situace s profesionálním přístupem a bez emocí.

Cíle:

  • Zvýšit profesionalitu pracovníků
  • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
  • Zdokonalit se v technikách pro profesionální řešení obtížných komunikačních situací
  • Naučit se zvládat nepříjemné chování a agresi klienta bez emocí a osobního vyčerpání

Obsah kurzu:

  • Základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání
  • Některé nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů dle potřeb účastníků školení
  • Agrese a pravidla jednání s naštvaným kolegou 
  • Manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci s kolegy
  • Jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace
  • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.