Jak vést přijímací pohovor

Kurz je určen pro personalisty a je zaměřený na přípravu, realizaci a vyhodnocení pohovoru s uchazečem o zaměstnání. Cílem školení je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb internímu zákazníkovi a tím i jeho spokojenost, najít potřebné vstupy a výstupy přijímacího pohovoru a naučit se vést efektivní rozhovor s uchazečem.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Naučit se vést efektivní rozhovor s uchazečem
 • Naučit se vyhodnocovat průběh jednání s uchazečem o zaměstnání
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb internímu zákazníkovi a tím i jeho spokojenost
 • Najít potřebné vstupy a výstupy přijímacího pohovoru
 • Naučit se vést efektivní rozhovor s uchazečem

Obsah kurzu:

 • Komunikační dovednosti ve vedení přijímacího pohovoru
 • Chyby při vybírání pracovníků
 • Komunikační bariéry
 • Příprava na pohovor
 • Struktura pohovoru
 • Doporučené otázky
 • Získávání odpovědí
 • Pozorování
 • Pomocné a výsledkové dokumenty
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.