Interfiremní komunikace aneb budování pozitivních vztahů ve společnosti

Kurz je určen pro personalisty obchodních a státních institucí a je zaměřený na pozitivní přístup a profesionální jednání se zaměstnanci při řešení konkrétních pracovních situacích, včetně nekonfliktního řešení obtížných komunikačních situací. Cílem školení je zlepšit komunikační dovednosti v jednání s interním zákazníkem.

Cíle:

 • Zvýšit profesionalitu pracovníků
 • Posílit povědomí účastníků o významu interního zákazníka a postavení pracovníků v oddělení HR
 • Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb internímu zákazníkovi a tím i jeho spokojenost
 • Zlepšit své komunikační dovednosti
 • Naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a se zachováním profesionálního přístupu
 • Naučit se pozitivně působit na svého komunikačního partnera a tím předcházet případným konfliktům.

Obsah kurzu:

 • Podstata práce v oddělení HR
 • Kdo je interní zákazník, jeho potřeby a očekávání
 • Firemní kultura - profesionální přístup
 • Pozitivní způsob komunikace v jednání s interním klientem
 • Co do komunikace s kolegou nepatří
 • Námitky interních klientů, postup zvládání námitek
 • Prevence a řešení konfliktů
 • Vhodná strategie jednání s různými typy lidí
 • Praktická cvičení

Tréninkový vzdělávací program sestavíme podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.