Klimatizace a chlazení

Klimatizace (chlazení a vzduchotechnika)

Nezbytnou součástí datového centra nebo technické místnosti je klimatizační zařízení. Nainstalovaná zařízení produkují teplo, což vede k ohřívání vzduchu a následnému zvyšování teploty v místnosti. Vysoká teplota znemožňuje správné vnitřní chlazení nainstalované technologie, snižuje životnost a je následně zdrojem poruch. Klimatizace udržuje v místnosti konstantní teplotu. Není neobvyklé doplnit klimatizační jednotku modulem pro zvlhčování vzduchu. Účelem dodržení zprávé vlhkosti je snížení přenosu statické elektřiny.

Menší datacentra se dnes vybavují klimatizačními jednotkami zabudovanými v podhledu (směřují ochlazený vzduch do prostoru datového centra). Větší a velká datová centra využívají stojanových systémů (s prouděním vzduchu u stropu a pod zdvojenou podlahou). V poslední době se instalují systémy s klimatizačními jednotkami v rozvaděčích. Správné proudění a směr vháněného vzduchu je důležitý předpoklad bezvadné funkce ochlazovaní instalované technologie. Pro případy výpadku a k dosažení vysoké spolehlivosti chlazení se instalují redundantní systémy (zdvojené, ztrojené nebo záskokové). Správně vybraný a navržený klimatizační systém je jedním z velmi důležitých kroků při návrhu datového centra.

Při návrhu datového centra nebo změny klimatizační technologie lze použít simulační programy umožňují velmi přesně simulovat rozložení teplot a proudění vzduchu. Více o simulačních programech na jiné stránce.